Επαγγέλματα

Δουλεύωντας τον πηλό
Δουλεύωντας τον πηλό
Αναδουλειές...
Αναδουλειές...
Ο οδοντίατρος
Ο οδοντίατρος
Πελεκώντας το ξύλο
Πελεκώντας το ξύλο
Στην αγορά
Στην αγορά
Φρουρός
Φρουρός
Ράφτης
Ράφτης
Χειρωνακτική εργασία
Χειρωνακτική εργασία
Ξυλουργός
Ξυλουργός
Δουλεύοντας με το ξύλο
Δουλεύοντας με το ξύλο
Κοπιαστική εργασία
Κοπιαστική εργασία
Ανάμεσα στις σκαλωσιές
Ανάμεσα στις σκαλωσιές