Κίνα 2010

Ασφάλεια
Ασφάλεια
Προετοιμασία γεύματος
Προετοιμασία γεύματος
Εργάτες σε διάλειμμα
Εργάτες σε διάλειμμα
'Ωρα ξεκούρασης
'Ωρα ξεκούρασης
Εργάτης
Εργάτης
Μεσημεριανό διάλειμμα
Μεσημεριανό διάλειμμα
Στην αγορά
Στην αγορά
Πίσω από τον καπνό
Πίσω από τον καπνό
Χρώματα και κίνηση
Χρώματα και κίνηση
Απόλαυση
Απόλαυση
Αθώα παιχνίδια
Αθώα παιχνίδια
Σινικό τείχος 4
Σινικό τείχος 4