Μηχανικά σώματα με χιλιάδες μάτια να ατενίζουν το σκοτάδι...

Μάτια στο σκοτάδι 5
Μάτια στο σκοτάδι 5
Μάτια στο σκοτάδι 4
Μάτια στο σκοτάδι 4
Μάτια στο σκοτάδι 3
Μάτια στο σκοτάδι 3
Μάτια στο σκοτάδι 2
Μάτια στο σκοτάδι 2
Μάτια στο σκοτάδι 1
Μάτια στο σκοτάδι 1