Νυχτερινή φωτοφράφηση στο χωριό Σφεντύλι, το οποίο πλημμυρίζει σιγά-σιγά μετά την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη

Σφεντύλι 20
Σφεντύλι 20
Σφεντύλι 19
Σφεντύλι 19
Σφεντύλι 18
Σφεντύλι 18
Σφεντύλι 17
Σφεντύλι 17
Σφεντύλι 16
Σφεντύλι 16
Σφεντύλι 15
Σφεντύλι 15
Σφεντύλι 14
Σφεντύλι 14
Σφεντύλι 13
Σφεντύλι 13
Σφεντύλι 12
Σφεντύλι 12
Σφεντύλι 11
Σφεντύλι 11
Σφεντύλι 10
Σφεντύλι 10
Σφεντύλι 9
Σφεντύλι 9